SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

South Research blijft bewust een kleinschalige organisatie, zonder hiërarchische verschillen tussen de personeelsleden.

Consultants en administratief personeel werken samen in een hecht en zeer stabiel team. South Research zoekt daarbij steeds naar een evenwicht tussen persoonlijke aspiraties en interesses, het belang van de organisatie, en het belang van de groepen van wie we de positie willen verbeteren.

Bij grotere opdrachten werkt South Research geregeld samen met andere consultants en dienstverlenende organisaties.

South Research hecht een groot belang aan zijn onafhankelijkheid. Daarom is de organisatie niet verbonden aan een belangengroep of politieke partij en vermijdt ze om van één of enkele klanten te afhankelijk te worden. De werking van de organisatie wordt integraal gefinancierd via betaalde dienstverlening.