SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere
South Research biedt training, begeleiding en evaluatie aan voor tal van organisaties, overheden, ngo's. Daarvoor baseren de consultants zich op hun uitgebreide kennis en ervaringen binnen een ruim gamma methodieken en instrumenten.

Bij het uitvoeren van die opdrachten houdt South Research vast aan een aantal basiswaarden. Deze elementen samen vormen de eigenheid van haar dienstverlening.
  • objectiviteit en onafhankelijkheid
  • maatwerk, gericht op de noden van de klant
  • respect voor cultuur en gewoonten
  • discretie en respect
  • dienstverlening van hoge kwaliteit
  • interne kwaliteitsbewaking