SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

Medewerkers

South Research is een coöperatieve vennootschap die bestaat uit negen medewerkers.

Zeven consultants verzorgen de consultancy-opdrachten. Zij bieden training, begeleiding en evaluatie op maat aan.

Twee deeltijds office managers zorgen voor een vlot verloop van administratie en boekhouding, interne en externe communicatie, contracten en betalingen, human ressources en coördinatie.

Daarnaast werkt South Research samen met een aantal associés.

Zij voeren eveneens consultancy-opdrachten uit, veelal in samenwerking met een South Research consultant, waarbij South Research instaat voor inhoudelijke kwaliteitscontrole en administratieve ondersteuning.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de negen medewerkers. Een uitgebreider CV kan u verkrijgen op eenvoudig verzoek.
Bob Peeters
Bob Peeters
"Bob is geboeid door plannings- en evaluatieprocessen die leiden tot echte veranderingen."
Lees meer
Dirk Van Esbroeck
Dirk Van Esbroeck
"Dirk is gespecialiseerd in de opzet, uitvoering en beheer van complexe evaluatie-oefeningen."
Lees meer
Lisette Caubergs
Lisette Caubergs
"Lisette gelooft in procesbegeleiding waarbij empowerment en organisatieversterking elkaar stimuleren. "
Lees meer
Ellen Verhofstadt
Ellen Verhofstadt
"Ellen is geboeid door landbouw ontwikkeling, voedselzekerheid, volksgezondheid en gender. "
Lees meer
Katrijn Asselberg
Katrijn Asselberg
"Katrijn is geboeid door jeugd, gender, ontwikkeling en participatieve leerprocessen."
Lees meer
Lies Somers
Lies Somers
"Lies staat de consultants bij in opdrachten en ondersteunt de organisatie op tal van vlakken."
Lees meer
Wendy Michaux
Wendy Michaux
"Wendy zorgt voor een goed verloop van de administratie en boekhouding."
Lees meer
Soren Stecher-Rasmussen
Soren Stecher-Rasmussen
"Søren is gefascineerd door beleidsbeïnvloeding voor governance, mensenrechten en conflicttransformatie."
Lees meer
Mieke Berghmans
Mieke Berghmans
"Mieke is gefascineerd door impactgedreven werken, empowerment en inclusief bestuur."
Lees meer