SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

South Research bestaat reeds 30 jaar. Sinds haar ontstaan onderging de organisatie een aantal veranderingen.

South Research werd opgericht in 1984. Gedurende de eerste 10 jaren verleende South Research vooral diensten aan niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en hun partners in het Zuiden.  Gaandeweg nam ook de samenwerking met andere ontwikkelingsorganisaties in belang toe.

Momenteel werkt South Research ook samen met organisaties die alleen in België werkzaam zijn, veelal op het domein van de samenlevingsopbouw. De brede mix van opdrachtgevers in Noord en Zuid is een belangrijke stimulans tot innovatie en voortdurende kwaliteitsverbetering. South Research beperkt zich hierbij bewust tot dienstverlening en voert zelf geen projecten of programma’s uit.