SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

Duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid kan slechts tot stand komen met sterke organisaties uit het middenveld en geïnspireerde, transparante en professionele overheidsdiensten.

Door middel van training, begeleiding en evaluatie ondersteunt South Research organisaties bij veranderingsprocessen die de kwaliteit van hun werking verbeteren en de realisatie van hun doelstellingen dichterbij brengen.
De relatie van de organisatie met haar omgeving krijgt daarbij veel aandacht. 
South Research kenmerkt zich door een participatieve, interactieve en procesmatige aanpak, met aandacht voor elke betrokkene binnen zijn of haar organisatie. De variatie aan kennis, ervaring en mogelijkheden binnen elke organisatie vormt voor South Research een rijkdom en een vruchtbare bodem voor het veranderingsproces.
South Research staat voor sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid, multiculturaliteit, duurzaamheid en pluralisme.