SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

Ellen Verhofstadt

wie_{a8eb3bad-740f-5724-8005-a3c739bf680Ellen Verhofstadt (°1981) werkt sinds 2015 als consultant bij South Research. Ze heeft een achtergrond als bio-ingenieur tropische landbouwkunde met een doctoraat in bio-economie en bijkomende masters in Cultures and Development Studies en Food Science and Nutrition. Doorheen haar professionele carrière bouwde zij ervaring op in onder andere (impact) evaluaties, duurzame ontwikkeling en beleid, landbouw en voedselzekerheid en gender. Tijdens haar onderzoeksperiode aan het Nationaal instituut voor Volksgezondheid in Mexico en aan de KULeuven was zij betrokken bij diverse studies en projecten. In 2014 werkte zij als externe consulent voor de Wereldbank. Via deze ruime waaier aan werkervaringen ontwikkelde Ellen de capaciteit om op een snelle en kwalitatieve manier diverse types informatie te analyseren en te verwerken.
Haar voornaamste interesses liggen bij landbouw ontwikkeling (en ‘food value chains’), voedselzekerheid, volksgezondheid, gender, lokale (voedsel-)systemen, …

Haar grootste expertisegebieden zijn:

  • Evaluatie van complexe projecten en ontwikkelingsvraagstukken, met de nadruk op het gebruik van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
  • Project management
  • Lobby en belangenbehartiging (advocacy)
  • Survey design en data-analyse
Contactgegevens Ellen

South Research CVBA-VSO, Leuvensestraat 5/2, B-3010 Kessel-Lo
ellen.verhofstadt@southresearch.be

Keer terug