SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

Mieke Berghmans

wie_{f6134391-1cb6-4591-ac2c-b5f18b10368Mieke is doctor in de Pedagogische Wetenschappen en heeft een bijkomend Masterdiploma in Culture and Development Studies. Ze heeft een stevig inzicht in leer- en veranderingsprocessen bij individuen, groepen en organisaties. Mieke was vormingsmedewerker en coördinator in een kleine Zimbabwaanse ngo die gedragsveranderingsprogramma’s rond HIV/AIDS opzet. Daarnaast werkte ze ook, als programmaverantwoordelijke Democratische Republiek Congo, op het hoofdkantoor van een internationale NGO.  In deze functie was Mieke verantwoordelijk voor het luik capaciteits- en organisatieversterking. Mieke is co-auteur van een handboek rond impactgedreven werken en impactevaluatie en schreef een doctoraatsthesis over accountability tussen INGOs en partnerorganisaties. Als sociaal pedagoge heeft Mieke een sterke interesse in informeel leren, empowerment en emancipatie en inclusief bestuur. Ze gelooft dat duurzame maatschappelijke veranderingsprocessen pas mogelijk zijn als alle partijen op een gepaste manier betrokken worden.

Contactgegevens Mieke

South Research CVBA-VSO, Leuvensestraat 5/2, 3010 Kessel-Lo, België
+32 16 49 83 09
mieke.berghmans@southresearch.be

Keer terug