SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere
Maatwerk staat bij South Research voorop. Voor elke vraag kunnen de consultants putten uit een uitgebreid gamma aan instrumenten en methodieken waarmee ze goed vertrouwd zijn. Vaak combineren ze deze instrumenten op een creatieve manier om zo tot een gepaste aanpak te komen die voldoet aan de noden en doelstellingen van de klant.

Enkele voorbeelden van vaak gebruikte instrumenten en methodes:

Projectcyclusbeheer

 • Logisch kader, problemenboom, doelstellingenboom, stakeholderanalyse
 • Outcome mapping
 • Appreciative Inquiry
 • Monitoringinstrumenten

Strategische planning

 • Visie- en missiebepaling
 • SWOT-analyse
 • Theory of Change

Diverse participatieve analyse- en reflectie-instrumenten

 • Participatory Rural Appraisal (PRA)
 • Tijdslijnen, trendanalyses
 • Chapati diagram
 • Mind-mapping

Evaluatietechnieken

 • Focusgroepen
 • Interviews en surveys
 • Impactanalyse
 • Most Significant Change techniek
 • Delphi-bevraging

Grote-groepsinterventies

 • Open Space technologie, world café, search conference


Multi-stakeholder tools

 • Stakeholder mapping

Organisatieontwikkeling

 • Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)/IKOS
 • EFQM

Capaciteitsversterking en empowerment

 • 5C-model
 • Auto-Renforcement Accompagné (AURA)

Verbetergroepen

Genderanalyse
Netwerkanalyse
Advocacy-planning